Vangkildehus

Jeg stifter Vangkildehus i 1997 og stedets formål er at bidrage til sundhed og vækst.

Gennemgående værdier på stedet er åbenhed, perspektiv og læring, respekt for den enkelte, klar kommunikation og humor, samt professionalisme og faglighed.

På klinikken giver jeg individuelle behandlinger samt afholder kurser, foredrag og temadage.

Metoderne har altid kroppen, sjælen, sindet og åndedrættet som omdrejningspunkt. Du kan forvente jeg møder velforberedt og blive mødt med nærvær og respekt. Jeg tager udgangspunkt i det du kommer med og i den rette dosering at gøre det, som er muligt for såvel kropsligt som psykisk. – Jeg arbejder med en intention om at noget må flytte sig, komme i bevægelse, så der bliver lidt mere plads og lidt mere frihed både psykisk og fysisk.

Specialterapeutisk Kropsbehandling:
Jeg har i 25 år arbejdet med berøring og specialterapeutisk kropsarbejde til psykisk sårbare mennesker og til mennesker med funktionsnedsættelser. Jeg har på baggrund af mine erfaringer og forskellige faglige uddannelser udviklet denne særlige behandlingsform, som er specialdesignet til disse målgrupper.

Du kan læse mere her

Uddannelse til Specialterapeutisk Kropsbehandler:
Jeg har undervist i Specialterapeutisk Kropsbehandling i 25 år bl.a. på De Socialpædagogiske Seminarier og på Nordlys Centret. – Men siden 2018 har jeg primært været optaget af at udvikle og undervise i specialdesignede uddannelser og kurser målrettet specialinstitutioner og -skoler, der også arbejder faglig professionelt med berøring og kropsarbejde som støtte for at udvikle kroppens muligheder og som støtte for at skabe udvikling og vækst for mennesker med særlige behov.

Du kan læse mere om uddannelsen her

Specialdesignede kurser og uddannelser:
Jeg laver specialdesignede kurser og uddannelser indenfor specialområdet, til institutioner, skole, mm. som måtte ønske at uddanne og inspirere sit personale til at arbejde mere specifik med kroppen, lære at give special kropsbehandling og berøring til mennesker med særlige behov, bl.a. indenfor socialpsykiatrien, aktivitetscentre og opholdssteder mm. – De Specialdesignede uddannelser og kurser bliver designet i forhold til den aktuelle målgruppe og i forhold til stedets faglige ønsker om indhold for kurser, for uddannelse og for efteruddannelse.

Individuelle behandlinger:
Jeg tilbyder en lang række individuelle behandlingsformer, f.eks. Helsebehandling, Biologisk Traumebehandling, Stresshåndtering via samtale og kropsarbejde, Klangmassage, Supervision mm.
Du finder de forskellige typer for behandling beskrevet under fanen, Behandling.

Aften- og dagskole:
Jeg har i 25 år haft specialhold for psykisk sårbare mennesker og mennesker med funktionsnedsættelser. Jeg har undervist i Dans og Bevægelse, Mandala-tegning, Specialridning samt Tegning og Maling. I undervisningen ligges der vægt på venskab og kreativitet, glæde, koncentration og læring med mulighed for at deltagernes udtryk og stemme får et rum at udfolde sig i.

Foredrag og Temadage:
Jeg tilbyder foredrag og temadage for institutioner, som ønsker inspiration og ideer til hvordan kroppens ressourcer naturligt kan sættes i spil og hvordan daglig berøring og daglig kropsarbejde kan blive en del af institutioners pædagogiske praksis i en ellers travl hverdag.