Vangkildehus

Jeg stifter Vangkildehus i 1997 og stedets formål er at bidrage til sundhed og vækst.

Gennemgående værdier på stedet er åbenhed, perspektiv og læring, respekt for den enkelte, klar kommunikation og humor, samt professionalisme og faglighed.

På klinikken giver jeg individuelle behandlinger samt afholder kurser og temadage.

Metoderne har altid kroppen, sjælen, sindet og åndedrættet som omdrejningspunkt. Du kan forvente at blive mødt med nærvær og respekt. Jeg arbejder ud fra en intention om at respektere og tage udgangspunkt i det ’som er’ og i den rette dosering at gøre det ’som skal gøres’.

Jeg opfylder til fulde de af Sundhedsstyrelsens udstukne retningslinjer og krav om uddannelse, efteruddannelse og supervision i forhold til at være godkendt Registreret Alternativ Behandler.

Specialterapeutisk Massage:
Jeg har i mere end 20 år arbejdet med berøring og massage til psykisk sårbare mennesker og til mennesker med funktionsnedsættelser. Jeg har på baggrund af mine erfaringer og forskellige faglige uddannelser udviklet denne massageform, som er specialdesignet til disse målgrupper.
Du kan læse mere her

Uddannelse til Specialterapeutisk Behandler:
Jeg har undervist i Massage til mennesker med særlige behov i mere end 15 år dels på De Socialpædagogiske Seminarier i perioden 1997–2000 og dels på Nordlys Centret fra 2005 – 2017. Fra 2018 bliver uddannelsen afviklet på Vangkildehus. Jeg havde et ønske om at dele mine erfaringer til andre, som var optaget af at anvende berøring og massage som støtte for at udvikle kroppens ressourcer og som støtte for at skabe udvikling og vækst for mennesker med særlige behov.

Du kan læse mere om uddannelsen her

Specialdesignede uddannelser

Jeg laver specialdesignede uddannelser indenfor specialområdet, til de institutioner som måtte ønske at uddanne personale til at give kropsbehandling, berøring eller massage til mennesker med særlige behov, bl.a. indenfor socialpsykiatrien, aktivitetscentre og opholdssteder mm. – De Specialdesignede uddannelser bliver designet i forhold til den aktuelle målgruppe og i forhold til stedets faglige ønsker om indhold for en uddannelse.

Individuelle behandlinger:
Jeg tilbyder en lang række individuelle behandlingsformer, f.eks. Helsemassage, Stresscoaching, Biologisk Traumebehandling, Klangmassage, Supervision etc.
Du finder de forskellige typer for behandling beskrevet under fanen, behandling.

Aften- og dagskole:
Jeg har i mere end 20 år haft specialhold for psykisk sårbare mennesker og mennesker med funktionsnedsættelser. Jeg har undervist i Dans og Bevægelse, Mandala-tegning, Specialridning samt Tegning og Maling. I undervisningen ligges der vægt på venskab og kreativitet, glæde, koncentration og læring med mulighed for at deltagernes udtryk og stemme får et rum at udfolde sig i.

Temadage:
Jeg tilbyder temadage for institutioner, som ønsker inspiration og ideer til hvordan kroppens ressourcer kan sættes i spil og hvordan daglig berøring kan blive en del af institutioners pædagogiske praksis i hverdagen.