Værdier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores værdier påvirker vores personlige oplevelser, effektivitet, selvfølelse og samvær med andre mennesker og naturen i meget vid udstrækning. Vi kan vælge at arbejde på at ændre de ofte ubevidste mønstre, som vi oplever og fortolker virkeligheden igennem, og derved gradvist opleve øget glæde og frihed i livet.

”de ting som betyder mest må aldrig være slave af de ting som betyder mindst”
– Goethe

”det som er værd at gøre, er værd at gøre ordentligt”
– McKinney Møller

Om vi betragter ethvert menneske som et ægte kunstværk har ethvert billede i sin rod en uendelig skønhed og en uendelig meningsfylde, som er uudtømmelig i al menneskelig erkendelse. En meningsfylde som kan vækkes og gradvist frigøres som vores egen kreativitet og forbundethed.

– Den indre poesi længes altid efter at finde sit udtryk i vores liv –