Biologisk traumebehandling

Biologisk Traumebehandling
bruger kroppens sprog til at mindske/mildne traumer og til at skabe øget vitalitet

En session består primært af en samtale. Berøring og arbejde med kroppen kan inddrages, hvis det understøtter bestræbelserne på at skabe indre ro og indre naturlig bevægelse.

Vi oplever alle traumer i større eller mindre grad, men der er stor forskel på, hvordan vi lever videre med oplevelsen. Et traume er således hverken en sygdom eller en psykisk lidelse, men snarere en spændingstilstand, som er forårsaget af en forskrækkelse, chok, frygt eller tab.

Spændingstilstande, som man gradvis kan bevæge og regulere ved at mentalisere en aktuel tilstand og ved at gå i dialog med kroppen, dens bindevæv og nervesystem. Mennesket selv er i stand til at helbrede mere end mange umiddelbart tror, blot vi lærer at lytte til kroppens sprog og handler på de signaler den giver. Kroppen er en god ven, når man ønsker at hele et traume. Enhver lille forbedring giver øget livskvalitet, flere udfoldelsesmuligheder og glæde. Gradvis ændres kroppens holdning og en mere sikker selvfølelse spirer frem.

”En rejse på tusind mil starter med det første skridt”
–kinesisk ordsprog
og kan kun gennemføres ved at tage et skridt ad gangen