Biologisk traumebehandling

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk Traumebehandling går i dialog med kroppens sprog for at mindske/mildne traumer og til at skabe øget vitalitet og vækst.

En session består typisk af en samtale og noget kropsarbejde. Arbejdet med kroppen bliver inddraget i det omfang, hvor det understøtter samtalen og bestræbelserne på at skabe indre ro, så en naturlig regulering kan finde sted såvel kropsligt som psykisk.

Vi oplever alle traumer i større eller mindre grad, men der er stor forskel på, hvordan vi lever videre med oplevelsen. Et traume er således hverken en sygdom eller en psykisk lidelse, men snarere en spændingstilstand, som er forårsaget af en forskrækkelse, chok, frygt, svigt eller tab.

Spændingstilstande, som man gradvis kan bevæge og regulere ved at mentalisere en aktuel tilstand og ved at gå i dialog med kroppen, dens bindevæv og nervesystem.

Mennesket selv er i stand til at helbrede mere end mange umiddelbart tror – blot vi lærer at respektere og lytte til kroppens sprog og handler på de signaler den giver. Kroppen er en god ven, når man ønsker at hele et traume. Enhver lille forbedring giver øget livskvalitet, flere udfoldelsesmuligheder og glæde. Gradvis ændres kroppens holdning og en mere sikker selvfølelse spirer frem.

”En rejse på tusind mil starter med det første skridt”
–kinesisk ordsprog
og kan kun gennemføres ved at tage et skridt ad gangen