Klangmassage

 

 

 

 

 

 

Til en klangmassage anvendes specielt fremstillede klangskåle. Skålene placeres på kroppen, og er fremstillet på en sådan måde, at lydens vibrationer forplanter sig ned i kroppen. Det giver en hurtig og dybtvirkende afspænding. En blid massage og harmonisering af hver eneste celle i kroppen. Jeg har god erfaring med at anvende klangmassage til mennesker med svære funktionsnedsættelser.

Klangmassagen afspænder kroppen på en særlig måde, så stress og blokeringer bliver opløst. Da kroppen består af ca. 70 % vand vil vibrationerne sætte en lille bevægelse i gang i hver eneste celle, på samme vis som når en sten bliver kastet i vandet.

Det er en utrolig smuk og æstetisk nydelse at få denne form for behandling. – Et bad i naturlig vellyd.

Når et menneske er i harmonisk samklang med sig selv og sin omverden er livet frit, og et kreativt og skabende arbejds- og hverdagsliv er muligt at praktisere.