Klangmassage

 

 

 

 

 

 

Til en klangmassage anvender man specielt fremstillede klangskåle. Skålene placeres på kroppen, og er fremstillet på en sådan måde, at lydens vibrationer forplanter sig ned i kroppen. Det giver en hurtig og dybtvirkende afspænding. En blid behandling og harmonisering af hver eneste celle i kroppen.

Klangmassagen afspænder kroppen på en særlig måde, så stress og blokeringer gradvist bliver opløst i det tempo, som kroppen evner. Da kroppen består af ca. 70 % vand vil vibrationerne sætte en lille bevægelse i gang i hver eneste celle, på samme vis som når en sten bliver kastet i vandet. – Denne sammenhængende bevægelse fra celle til celle giver efterfølgende en anden naturlig sammenhæng i hele kroppen og i sindet.

Det er en utrolig smuk og æstetisk nydelse at få denne form for behandling. – Et bad i naturlig vellyd.

Når spændinger gradvist slipper og et menneske i højere grad kommer i harmonisk samklang med sig selv og sin omverden er livet mere frit, og et kreativt samt skabende arbejds- og hverdagsliv er gradvist muligt at praktisere.

Klangmassage er for enhver, som kan se sig selv kommunikere med klangens og tonens vibration. Jeg har desuden god erfaring med at anvende klangmassage til mennesker med svære funktionsnedsættelser.