Erkendelse og vækst

Erkendelse og vækst er et struktureret forløb bestående af et vist antal fortløbende individuelle samtaler og kropsbehandlinger.

På hver session arbejdes der med et bestemt tema i samtalen og et bestemt kropsområde. – Jeg tager udgangspunkt i det du kommer med og i det, som viser sig klar til at lade sig bevæge.

Jeg arbejder med en intention om at noget må flytte sig, altså bevæge sig, så der bliver lidt mere plads og lidt mere frihed både psykisk og fysisk. – Således at en reel regulering og forandring kan finde sted.

-Jeg arbejder med stor respekt for den rette dosering såvel kropsligt som psykisk –

Samtalens emner og kroppens områder følges ad i et mønster, der på en særlig måde udgør en helhed, der giver dig anledning til at se på hele dit liv med nye og friske øjne. Se på dig selv, se på dine relationer, din kapacitet og muligheder, se på dine ønsker og måske se nye muligheder for vækst og perspektiv i dit liv og i din hverdag.

”hver fugl må synge med sit næb”
–nordisk ordsprog