Uddannelse som Specialterapeutisk Kropsbehandler

Uddannelse som Specialterapeutisk Kropsbehandler
Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med unge og voksne indenfor specialer i pædagogikken og i psykiatrien, og som er optaget af hvordan man gennem berøring og arbejde med kroppen kan bidrage til udvikling og vækst for mennesker med særlige behov.

Det kan være specialer, som bl.a. omfatter mennesker med svære Funktionsnedsættelser, med Downs Syndrom, Føllings syge, Fragil X, Spasmer eller mennesker med Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, sindslidelser som Autisme, Depression, Skizofreni, ADHD eller OCD.

Specialterapeutisk Kropsbehandling er en behandlingsform som har sin rod i en viden om, hvordan fysiske og psykiske smerter, traume, svigt eller chok sætter sine spor i hele kroppen, i nervesystemet, i bindevævet og de indre organer. Og hvordan disse spor giver stress såvel kropsligt som mentalt med efterfølgende begrænsning for læring og nærvær.

Specialterapeutisk Kropsbehandling er en unik metode, som vinder mere og mere indpas, og er nu mange steder en integreret del af de pædagogiske og psykologiske handleplaner for ressourceudvikling.

Den Specialterapeutiske behandlingsform virker i særlig grad beroligende på nervesystemet og gør derfor ofte brugeren mindre aggressiv, mere nærværende og opmærksom. Den modvirker stress og stimulerer evnen til at hvile i sig selv og modtage ny læring, samt bedre at koordinere de indtryk og oplevelser, som dagen bringer, på en mere naturlig og harmonisk måde.

Uddannelsen består af tre Specialterapeutiske Kropsbehandlingskurser, Trin 1,2 og 3 samt tre Egen behandlinger og to Supervisioner:

Uddannelsen består af fire Specialterapeutiske kurser, Trin 1,2,3 og 4, et Massage grundkursus samt tre Egen behandlinger og to Supervisioner:

Trin1: Du lærer det helt elementære og de grundlæggende teknikker for at kunne give en Specialterapeutisk Kropsbehandling. Du lærer at skabe et professionelt og empatisk rum for behandlingens udførelse, hvornår det er muligt at lave en behandling, og hvilke teknikker du kan anvende uden på tøj, med olie, siddende og liggende. Du introduceres i at anvende 2 behandlingsredskaber. Varighed, 4 dage, 33 timer. Underviser: Lisbeth Helboe

 

 

 

 

 

 

 

Trin2: Du lærer mere specialiserede teknikker, der stimulerer led, nerve- og bindevævsstrukturer med henblik på øget kropskontakt og -bevidsthed. Du lærer om det centrale og autonome nervesystem, om mekanismer for kamp, flugt, frysning og dissociering. Du lærer teknikker for behandling af selve rygsøjlen og dens nerveudgange, for spændte og underspændte muskler, samt krampe spændinger. Du introduceres i flere behandlingsredskaber. Alle teknikker kan anvendes uden på tøj. Varighed, 4 dage, 33 timer. Underviser: Lisbeth Helboe.

 

 

 

 

 

 

 

Trin3: Her er der særlig fokus på kontakt, det sociale nervesystem og relationens betydning, samt recovery og rehabilitering. Du lærer om spejlneuroner, udvikling af empati, det fælles integrationsområde, ´det sociale hormon´, oxytocin, og nervus vagus. Du lærer teknikker for regulering af nervus vagus, for afspænding af åndedræt og binyrer samt en særlig hoved- og ansigtsbehandling. Du lærer endvidere øvelser, der stimulerer samarbejdet mellem hoved og krop. Alle teknikker kan anvendes uden på tøj. Varighed, 4 dage, 33 timer. Underviser: Lisbeth Helboe

 

 

 

 

 

Trin4:  Hvis du/I er interesseret, er det altid muligt at supplere med et ekstra kursus eller en efteruddannelse. Kurset består af 1-2-3 inspirationsdage, hvor du/I har mulighed for at komme med ønsker for kursets indhold og med mulighed for at videreudvikle på såvel personlige som faglige erfaringer. – Du introduceres i nye berørings- og kropsteknikker samt øvelser. Varighed, 1-3 dage efter behov. Underviser: Lisbeth Helboe

 

 

 

 

 

 

 

Egen Behandling: I selve uddannelsen indgår også 3 egen behandlinger, hvor du på egen krop erfarer nogle af de specialterapeutiske teknikker, du har lært, udført af en professionel behandler, som har gennemført uddannelsen og som arbejder professionelt indenfor specialområdet.

Supervision: I uddannelsen indgår 2 supervisioner, som gives på baggrund af 10 journalførte sessioner. Her lærer du at løse de faglige og personlige udfordringer, der naturligt opstår som del af enhver pædagogisk, faglig eller terapeutisk praksis. – Supervision er en læreproces, hvor du øver dig i at bruge dine faglige og personlige kvalifikationer til konstruktive og kreative løsninger i dit daglige arbejde. Dette sker gennem at blive mere indsigtsfuld om egne reaktionsmønstre og egen kapacitet.

Eksamination: Hvis du er interesseret, er der mulighed for at lave skriftlige opgaver efter Trin 1,2,og 3. Eksamen består i at have udført og bestået de tre skriftlige opgaver.

Tilmelding og afholdelse: Kurserne afholdes for det meste på de specialinstitutioner, som ønsker at tilbyde nogle af deres ansatte et eller flere af disse kurser. Kurserne kan også blive afholdt på Vangkildehus, Tranhøj 37, Tranum, 9460 Brovst.

Henvendelse:  sker på tlf. 98 23 56 59 eller her: vangkildehus@mail.dk